Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hver andet år og suppleanter er på valg hvert år.

Sara

Jeppe

Suppleant

Valgt i 2021

Sara

Nathalie

Bestyrelsesmedlem

Valgt i 2021

Claus

Claus

Formand
Stine

Stine

Bestyrelsesmedlem
nyt medlem den 6.10.22

nyt medlem den 6.10.22

Suppleant
Palle

Palle

Bestyrelsesmedlem

Valgt i 2021

Dennis

Dennis

Næstformand