Bestyrelsen

Sara

Jeppe

Suppleant

formand@email.dk

Valgt i 2021

Sara

Nathalie

Suppleant

nformand@email.dk

Valgt i 2021

Claus

Claus

Formand
Stine

Stine

Bestyrelsesmedlem
Christina

Christina

Bestyrelsesmedlem
Palle

Palle

Bestyrelsesmedlem

Valgt i 2021

Dennis

Dennis

Næstformand