Dagligdagen

Barnets behov for rytme

Allerede fra barnets liv i sin moders mave hviler det i en rytme af åndedræt og puls – aktivitet og ro. I rytmen oplever barnet genkendelighed, og i roen kan indtryk bundfældes og det er i denne vekslen, at barnet udvikler sig. I Midgården vægter vi at have en daglig, ugentlig og årlig rytme, herunder en rytme for sommer og vinter.

Årets rytme

Årets rytmiske forløb afspejles i husets pædagogiske aktiviteter og understøttes for eksempel i valget af sange, rim og remser, kreative aktiviteter og ikke mindst årstidsfesterne. I årets løb afholder vi 8 årstidsfester, som markerer åretidernes skiften.

 • Fastelavn
 • Påskefest
 • Sommerfest
 • Sankt hans
 • Høstfest
 • Lanternefest
 • Julefest

Ud over årstidsfesterne har vi Blomstens dag og Sommerfugle-afslutningsfest for de kommende skolebørn.

Vi mener, at det er meget vigtigt, at barnet deltager i alle årstidsfesterne, da det er kulminationen af flere ugers forberedelse. Vi evaluerer løbende vores årstidsfester, så indholdet altid kommer til at svare til børnegruppen og det givne personale.

Ugens rytme

I børnehaven

 • Mandag : Tur
 • Tirsdag : Krea/ krop og bevægelse
 • Onsdag : Tur
 • Torsdag : Krea/ krop og bevægelse
 • Fredag : Fællessamling med vuggestuen samt temadag/fri leg/ forberedelse til årstidsfester 

I vuggestuen

 • Mandag : Brombærstuen på tur/ Hindbærstuen krea/ krop og bevægelse
 • Tirsdag : Store gruppe i børnehave/ legepladsen
 • Onsdag : Hindbærstuen på tur, Brombærstuen krea/ krop og bevægelse
 • Torsdag : Krea/ krop og bevægelse
 • Fredag : Fællessamling med børnehaven og fri leg

DagligdagenTirsdag og torsdag er gruppe-dag for de største børn i vuggestuen. De har deres egen morgensamling, og om tirsdagen er de på besøg i børnehaven og deltager i deres aktiviteter. Om torsdagen laver de aktiviteter i egen gruppe.

Temadage

I børnehaven har vi temadag 1-2 fredage om måneden. På temadage kan aktiviteterne for eksempel være cykeldag, nattøjsdag, legetøjsdag eller bål dag med popcorn eller pandekager.

Tur

Gennem ude-liv og naturoplevelser lærer barnet om sig selv og verden. Naturen giver os mulighed for en sand skat af sanseoplevelser og har en positiv effekt på barnets trivsel og læring. I naturen bliver vi mindet om, at naturen er vores livsgrundlag, og vi bestræber os på at barnet lærer at nyde og omgås naturen på en respektfuld måde.

Dagens rytme

I børnehaven

Kl. 06-7.30   Børnehave og vuggestue fælles på Jordbærstuen.                          Morgenmad kl. 6-7.00

Kl. 08.00        Brombærstuen åbner

Kl. 09.00       Morgensamling og frugt

Kl. 09.30       Dagens aktivitet

Kl. 11.00       Frokost

Kl. 11.45       Børn, der skal sove, puttes

Kl. 12.00       Fri leg

Kl. 14.00       Eftermiddagsfrugt

Kl. 14.45       Fri leg

I vuggestuen

Kl.06-07.30  Vuggestue og børnehave fælles på Jordbærstuen.                          Morgenmad kl. 6-7.00

Kl. 07.30       Vuggestuen åbner

Kl. 08.30       Morgensamling, frugt og boller

Kl. 09.00       Dagens aktivitet

Kl. 10.30       Frokost

Kl. 11.00       Fri leg / børn, der skal sove, puttes

Kl. 14.30       Eftermiddagsfrugt

Kl. 15.00       Fri leg

DagligdagenKrea

Kreativitet er evnen til at forestille sig noget, som endnu ikke er en del af vores virkelighed eller at omforme det, vi allerede kender og bruge det på en ny måde. Når barnet udfolder sig kreativt, er det ofte ikke for at fremstille et produkt, men snarere en måde at bearbejde og udtrykke sine oplevelser på. Vi opmuntrer derfor barnet i selve processen og har fokus på barnets oplevelse, mens det er i gang med at skabe.

Krop og bevægelseDagligdagen

Gennem bevægelse lærer barnet at mestre sin krop. Det udvikler sin motorik, udholdenhed, sanser og koordination. Barnet bevæger sig spontant, det bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Al bevægelse og sanseoplevelse med kroppen stimulerer hjernen og giver barnet overskud. Det er forudsætningen for et godt sprog, en god koncentration, social adfærd, selvværd, og øger samtidigt trivslen og livsglæden. Derfor har vi et stort fokus på bevægelse og stimulation af alle barnets sanser i vores aktiviteter.

Fri legDagligdagen

Den fri leg rummer mulighed for at udfolde sig fysisk, fordybe sig ud fra barnets egne behov, danne en fantasifuld genskabelse af livet og udvikle sig socialt, da det er i legen, at de sociale kompetencer udvikles. Når legen udfoldes får barnet mulighed for at prøve egne grænser og opbygge selvtillid og identitet. Under børnenes fri leg udfører de voksne praktisk arbejde, som oftest er årstidsbestemt og /eller håndværksmæssigt relateret. Dette praktiske arbejde ligger som et inspirationsgrundlag for barnets aktiviteter, når det gør brug af sin efterligningsevne, forestillingsevne og kreative fantasi.

Sangleg

I sanglegen smelter sange, vers, rim og remser sammen og beriger hinanden i en fælles oplevelse. Vi bruger gamle og nye sanglege, rim og remser med rytme og bevægelser, som barnet kan efterligne. Sanglegen relaterer ofte til, hvad der sker i naturen på det pågældende tidspunkt.

Sanglegen har mange formål – den stimulerer barnets ordforråd og sprogdannelse, udfordrer barnets tænkning og kognitive udvikling. Gennem sang og bevægelse styrker barnet sin rytmiske og musiske sans og finmotorik. I sanglegen leges det sociale samvær ind. Barnet lærer at lytte og forholde sig til de andre og finde sin plads i fællesskabet.

Sang som optakt til praktiske aktiviteter

Sang er gennemgående i Midgårdens dagligdag. Vi bruger sang under oprydning, når der skal vaskes hænder, når vi går til og fra garderoben, når vi tager tøj af og på, og når vi skal spise frokost. Sangen gør, at barnet ved præcist, hvad vi skal, og hvad der forventes af det. Det mindsker konflikter og skaber tryghed og ro.

Det sociale liv i Midgården

Som personale i Midgården ligger det os meget på sinde at styrke det sociale liv. Vi bestræber os på at møde alle på en åben, hjertelig og imødekommende måde. Det er vigtigt for os at tale ordentligt og være tydelige og autentiske i vores kommunikation over for alle børn og voksne, herunder hinanden som kollegaer.

En vigtig del i det sociale liv er at føle sig som en nødvendig del af fællesskabet. Det styrker vi ved at inddrage barnet i praktiske opgaver som for eksempel borddækning og oprydning. Frokosten er en social proces, idet barnet lærer almindelig bordskik og at indrette sig efter fællesskabet, men også en hyggestund, hvor der småsnakkes og alle bliver hørt.

Konflikter er en del af det sociale liv, og det er vigtigt for os at styrke barnets egen evne til at konfliktløse. Derfor lader vi først barnet forsøge selv, hvorefter vi vejleder og først til sidst overtager løsningen af en konflikt.

I Midgården mener vi, at de fysiske rammer skal understøtte det sociale liv ved at medvirke til at skabe en positiv stemning. Derfor sikrer vi daglig oprydning og omsorg for de fysiske rammer, så Midgården altid fremstår æstetisk, hjemlig og hyggelig.