Forventninger til forældre

Vi værdsætter et godt og respektfuldt forældresamarbejde, som bygger på en gensidigt åben og ærlig dialog.

Vi tilbyder 3 måneders samtale efter start i institutionen. Herudover er der en årlig forældresamtale med stuens personale. Skulle I eller vi have behov for en samtale, finder vi altid tid i kalenderen til det.

Vi afholder forældremøde en gang årligt i oktober måned, hvor vi forventer, at I deltager.

Forventninger til forældre i Midgården

  • Vi bestræber os på at se både jer og jeres barn hver dag. Derfor forventer vi, at I sammen med jeres barn hilser goddag, når I kommer og farvel, når I går.
  • Vi vil gerne have, at I orienterer os, hvis der sker væsentlige forandringer i barnets liv for eksempel skilsmisse, ny partner eller dødsfald i familien, så vi kan drage den nødvendige omsorg for jeres barn.
  • Opstår der problemer i samarbejdet, forventer vi, at I drøfter disse med personalet. Der kan altid aftales tid til en samtale med stuens personale og evt ledelse.
  • Vi forventer, at I læser på både opslagstavlen og i nyhederne på parent samt at I deltager til fester, arbejdsdage og andre arrangementer, som er en del af børnehusets liv, og at I yder jeres til fællesskabet.
  • Vi forventer at I har de praktiske ting i orden, dvs. skiftetøj, som passer til årstiden, navn på drikkedunken og i tøjet samt at barnets garderobe er ordenlig og overskuelig.