Indmeldelse

Der er mulighed for at søge om fripladstilskud via pladsanvisningen.                  Der tilbydes søskenderabat, som i de kommunale tilbud.                                Der betales vuggestuetakst til og med den måned barnet bliver 3 år. Dette gælder uanset om barnet kommer tidligere i børnehave eller bliver længere i vuggestue.

Vores priser er følgende for en fuldtidsplads:
  • Vuggestue takst: 2867 kr.
  • Børnehave takst: 1851 kr.
  • Frokost 605 kr. + frugt 50 kr.
takster 2023
  • vuggestue takst: 3125 kr.
  • børnehave takst: 1918 kr.
  • frokost 704 kr. + frugt 100 kr.
 
INDMELDELSESBLANKET
Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Venteliste