Nyhedsbrev

Nyhedsbrev december måned

Månedssange

Årstidssangen, på loftet sidder nissen med sin julegrød, der bor en lille nissemand, Lucia.

Månedstema

Tradition og fællesskab

Børnene lærer julens traditioner og får følelsen af at være en del af et fællesskab. Børnene genkender og får kendskab til de juletraditioner vi har i huset, eks. Adventsspiralen, klippeklisterdag, julefesten og hver dag når der en som må hænge noget på stuens juletræ. Det er en tid hvor vi spændt glæder os til det der kommer og hvor vi med tålmodighed må vente på tur og være åbne og kærlige overfor hinanden.

Årstidsfest

kl. 09.30-11 afholdes klippeklister dag med bedsteforældrene.

16.12.2022 kl. 14.30-16 afholdes julefest i salen for alle børn, forældre og søskende. Der opføres Lucia optog og vi danser alle omkring juletræet. Herefter er der Kaffe, te, saft og småkager og vi ønsker alle en glædelig jul.

Vi vil huske alle på, at tage barnets julepose med hjem, når man går på ferie og senest d. 23.12.2022, da der ligger en gave til mor og far 😊.

Personale

Den nye pædagog er blevet opsagt i sin stilling. Vores ene vikar vil derfor få en grund oplæring på blåbærstuen de næste to uger ( 49 +50 ), hvor medhjælperen fra blåbær vil hjælpe Jordbærstuen. Derefter vil vikaren ansættes midlertidigt til vi har fundet en ny medarbejder til stuen.

Hjemmeside

Hjemmesiden er endelig færdig www.bhmidgaarden.dk.

Årshjulet 2023 og sange for hele året i børnehaven og vuggestuen er kommet op

Andet Der vil blive sendt en spørgeundersøgelse ud på Parent til alle forældre til blebørn, om der kunne være interesse i, at huset står for bleer.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi håber I får en dejlig ferie med jeres kære familie og vi glæder os til, at høre om det hele i det nye år.

Nyhedsbrev

 

Nyhedsbrev november måned

 

Månedssange

Årstidssangen og lanternesangene.

Månedstema

lys og mørke

Børnene lærer, at turde gå i mørket. At være forsigtig og udvise respekt for levende lys. At få kendskab til forskellige områder der har med lys eller mørke af gøre og sammen.

Årstidsfest

På fredag d. 04.11.2023 afholder vi lanternefest for hele Midgården og deres familier. Vi glæder os enormt meget til at se lanternerne lyse på vores vej og vi håber, at den gamle Morten kan høre os synge. Måske er børnene heldige, at Mortens kone har bagt småkager. Efter vores gåtur, vil der være en kop kaffe eller te at varme sig på i salen, hvorefter vi vil ønske alle en god weekend.

Personale

Der er startet to nye pædagoger i børnehaven, som vi glæder os til at lære at kende.

Som nogen måske har lagt mærke til, er den ene pædagog fra Jordbærstuen blevet gravid og vi er enormt glad på hendes vegne.

Hjemmeside

Hjemmesiden er endelig færdig www.bhmidgaarden.dk.

På hjemmesiden, kan I læse om vores praksis, politikker, værdier, pædagogik mm.

Årshjulet 2023 og sange i børnehaven og vuggestuen kommer op på fredag d. 4.11.2022.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev juni

Solcreme

Det er vigtigt at I selv husker at smøre jeres børn ind hjemmefra om morgenen, da vi først giver dem solcreme på om eftermiddagen.

PÆDAGOGISK

Udeliv

Vi har taget fat på sommerrytmen igen og det betyder at de dage hvor vejret tillader det, vil vi gå ud fra kl. 07.30-08.00 og lukke udenfor.  Regn, vandpytter og leg med vand i det hele taget er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder under knæene, eller købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse.

Forbillede og efterligning

En del af den pædagogiske praksis er lagt an på at de voksne fortager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er, desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor har vi fokus på at passe på legepladsen, ved at vande blomster, feje og grave i jorden. Det er ovenikøbet ekstra givende hvis de voksne er begejstret for det de laver, jo bedre leger børnene. For at lykkes med det, er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation. Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med- det er ofte en god måde at stoppe konflikter på.

Udelegen – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette er så vidt muligt tilgængeligt. Man kan grave næsten over alt, der er vand når det har regnet eller når vi vander blomsterne. Vi har ofte gang i bålet og derudover er ildelementet også repræsenteret ved kroppens varme og når vi mærker solen på huden. Jo længere vi er henne i sommeren bliver der også mulighed for bare tær i sandkassen. Luften mærker vi på legepladsen og når vi er på tur. Udelegen handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen hvor børnene kan løbe frit eller gå hvis de ønsker det.

Udelegen – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen som er det primære fokus, de møder naturens gang og elementerne særligt i form af jord, vind og vand. Som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de på gyngen eller kanten til sandkassen øver balancen. Underlaget på legepladsen er med til at støtte motorikken, da der er fliser, græs og jord.

Sommerfest

Sommerfesten er en helt særlig begivenhed- det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel de store børn, der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Denne dag er for alle børn og deres familier i Midgården. Medbring pengepungen/mobilepay, alt vi indsamler til denne dag vil gå til nyt legetøj til børnene.

Dagens program:

Det starter kl. 14:00

Boder:

Kaffe/te og kage

Pølse/ brød

Pony ridning

Fiskedam og Loppebod

Ansigtsmaling

Slushice og popcorn

Kl. 15.00

De kommende skolebørn optræder og vi holder afslutning for dem i salen.

Vi glæder os til at se jer alle.

 

Ferie afholdelse

Der vil op til sommerferien blive hængt ferie sedler op, hvis man skulle være i tvivl om hvad man har skrevet.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie

 


Nyhedsbrev marts 2022

Kære forældre

Sikke en dejlig fastelavnsfest vi havde og hvor var børnene godt klædt ud 😊

Vi har indført, at alle lige fredage i måneden skal alt i garderoberne med hjem. Det gør vi for at vi kan få gjort ordentligt rent og I kan få vasket evt. overtøj og fyldt op i skiftetøjskasserne. Der vil hænge et skilt på døren mandagen op til fredagen hvor ALT skal med hjem.

Vi håber I har sat kryds i kalender til arbejdsdagen d. 19.03.2022 kl.09-14. Vi skal male i vuggestuen, på Jordbærstuen, i personalerummet, de grimme rør i børnehaven og salen. Der er mange der har efterspurgt en arbejdsdag hvor børnene kan deltage. Den udendørs arbejdsdag d. 30.04.2022 kl. 09-14, må børnene gerne deltage under jeres opsyn.

For at højne det faglige niveau i huset, har vi indført nye trivselsskemaer og projekt evalueringsskemaer på stuerne. Vi skal arbejde meget mere med den røde tråd igennem huset, så der ikke er så meget forskel på hvad børnene bliver tilbudt på de forskellige stuer. Der skal arbejdes mere i mindre grupper og på tværs af stuerne.  

Der kommer en takststigning i vuggestuen d. 01.06.2022, taksten for en vuggestueplads vil blive 2947 kr. Vi læner os op af de kommunale takster, da kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede udgifter pr. barn i kommunale tilbud. Børnehavetaksten ændres ikke.

Venlig hilsen
Alle i Midgården


Kære Forældre

NyhedsbrevVi skal sige velkommen til Line som er jordbærstuens nye pædagog. Vi skal også sige velkommen til tre børnehavebørn som starter på Blåbærstuen samt to vuggestuebørn i vuggestuen.

Der er lavet en lille omrokering, da der er brug for flere hænder i vuggestuen. Lena starter derfor i vuggestuen den 01.02.2022.

Corona kom inden for døren, men takket være alles indsats, har vi kunne holde åbent og tage i mod jeres børn. Vi har mange smittede blandt personalet, men vi håber alle snart er tilbage, så vi kan få en normal hverdag op og køre igen. Vi vil gerne takke for jeres forståelse og tålmodighed i disse tider.

Da vi har måtte aflyse arbejdsdagen, kommer der nu en ny dato d. 05.03.2022 kl.09-14.

Den 25.02.2022 afholder vi fastelavn for alle børn I Midgården og vi glæder os til at se alle de flotte kostumer😊 Vi vil i op til festen forberede fastelavnstønderne og fastelavnspynt.

Hjemmesiden er blevet fornyet og opdateret. I skal bruge følgende kode: Midgården? for at se nyhedsbrevet. Der vil også hænge et eksemplar i vindfanget.

I løbet af måneden vil vi få et nyt elektronisk afkrydsningssystem. Hvor I skal skrive afhentningstidspunkt, hvem der henter samt der vil kunne stå små beskeder. I vil hjemmefra kunne skrive fri/syg ud fra jeres barn. Alt dette vil i få mere information om når vi kan tage det i brug.

Alle stuer har fået ny telefon, så nu kan vi få taget nogle gode klare billeder af jeres børn. Blåbær stuen har derudover fået deres eget telefon nummer 60175826.

Husk at alle sygemeldinger og hverdagsbeskeder skal gives til stuen og ikke til kontor telefonen.

Venlig hilsen

Alle i Midgården


Kære Forældre

Vi håber, at I alle har haft en dejlig jul med jeres kære og er kommet godt ind i det nye år.

Nyhedsbrev

Blåbærstuen har fået nye medarbejdere. Vi vil gerne byde velkommen til Christine, som er pædagog og Bastian, som er pædagogisk assistent. De starter begge to 03. januar 2022. Derudover byder vi velkommen til 3 nye børn i børnehaven og 2 nye børn i vuggestuen.

Torsdag den 20.01.2022 skal vi desværre sige farvel til Kinga, som har været i en midlertidig stilling siden 1.september. Vi takker for den gode indsats og det dejlige samarbejde og ønsker alt godt i fremtiden.

Vinteren er over os, og der kommer forhåbentlig masser af sne, så vi kan lave snemænd, sneengle og lege sneboldkamp. Vi minder jer om at holde øje med jeres barns garderobe og sørge for, at den er fyldt op med diverse vinter- og skiftetøj😊

NyhedsbrevI januar måned vil de kommende skolebørn blive udnævnt til sommerfuglegruppe. De vil få flere opgaver i børnehaven, som kun de må udføre, fordi de nu er de store. En gang om ugen vil de øve at skrive bogstaver og tal og tegne og klippe forskellige former mv. De vil ligeledes træne færdigheder som tålmodighed og koncentration.

29.01.2022 kl. 09.-14 har vi vores første indendørs arbejdsdag. Vi håber, at så mange som muligt vil være med til at svinge malerpenslen og være med til at præge de æstetiske rammer for børnene. Der kommer et opslag i indgangen, hvor I kan tilmelde jer.

I forhold til Corona ændrer reglerne sig hele tiden, og vi følger nøje med. Indtil videre holder vi fast i, at det kun er én forældre, der afleverer og henter, samt at alle bærer mundbind. Derover skal jeres barn afleveres og hentes i garderoben. Børn der ikke selv kan vente udenfor, må gerne gå med mor eller far ind i garderoben, når en mindre søskende skal afleveres/hentes.

Husk at alle skal spritte hænder, og at I skal holde afstand til hinanden.

Venlig hilsen

Alle i Midgården