Pædagogik og evaluering

Overordnede pædagogiske mål

  • At give barnet optimale muligheder for at udvikle sine fysiske og personlige evner og færdigheder.
  • At det udvikler nysgerrighed, tryghed og mod, selvværd, selvstændighed og tillid til omverden.
  • At give barnet mulighed for at skabe et fundament af sociale færdigheder, der sætter det i stand til at færdes i et stort fællesskab og ruster det til at være lille i en stor skole.
  • At barnet får en begyndende respekt for naturen.

Individ og fællesskab Pædagogikken er båret af en overbevisning om, at det enkelte barn er defineret af fællesskabet. Dette rummer et sæt grundlæggende normer og regler, men tilbyder også tryghed, inspiration og mulighed for at udvikle evnen til at indgå i forskellige, givende relationer. Pædagogik og evaluering

Det udendørs fællesskab Her er det den fri leg, der gør sig gældende. Børnene træner sig i at indgå i fællesskabet og lære de sociale spilleregler. Hvordan kommer man med i en leg osv. De sociale spilleregler skal erfares på egen krop. De voksnes rolle i fællesskabet på legepladsen er derfor at være forbilleder. Vi voksne engagerer os i praktiske, efterligningsværdige gøremål samtidigt med, at vi lytter og observerer, men blander os så lidt som muligt. Små drillerier er OK, men hvis det eskalerer, bryder vi ind.     Pædagogik og evaluering

Det indendørs fællesskabPædagogik og evaluering Her har vi voksne mere tydelige og ”firkantede” regler. Børnene inviteres ind i fællesskabet og lærer at følge reglerne. Det er en vigtig opgave at gøre børnene parate til skole, så de er i stand til at lytte, sidde stille, vente på tur, turde at sige noget osv. Rigtig meget af vores daglige pædagogiske arbejde handler om at træne børnene i at indgå i den form for fællesskab. Vi forventer, at forældrene er med til at støtte op om dette arbejde. Det kan forældrene blandt andet gøre ved at støtte op om de regler, som findes i institutionen – og være opmærksomme på, at reglerne netop er der for at hjælpe børnene ind i fællesskabet. Nogle børn kan have svært ved at overholde regler og navigere i et voksenstyret rum, typisk i afleverings og afhentningssituationer. Her forventer vi, at forældrene hjælper til ved at medvirke til en hurtig aflevering i tillid til, at pædagogen nok skal give den omsorg, barnet har brug for. Evaluering og trivsel

  • Vi reflekterer og analyserer jævnligt udførelsen af vores pædagogiske arbejde.
  • Vi anvender tegn på læring til evaluering af egen praksis. Vi evaluerer altid egen praksis efter hver måneds tema og fester.                                                          
  • Vi anvender “hjernen og hjertet” til overgangsmateriale fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skolen.                                                             
  • To gange årligt laver vi ”TOPI” trivselsundersøgelse for ALLE børn.                       
  • En gang årligt gennem “hjernen og hjertet” laver vi barnets perspektiv på alle børnehavebørn.