Sygdom

Børns sundhed, trivsel og sygdom er et fælles ansvar og kræver en åben dialog mellem forældre og personale. Det kræver gensidig respekt og tillid til hinandens dømmekraft.

Helhedsindtrykket og barnets almene trivsel ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn.

Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i børnehaven eller vuggestuen.

Vi har formuleret følgende retningslinjer til vurdering af barnets helbredsmæssige tilstand:

  • For at være i institutionen, skal barnet kunne deltage i den daglige rytme, have fysisk og psykisk velvære og være uden synlige sygdomstegn og smitterisiko.
  • Forældre informeres, hvis der i løbet af dagen opstår afvigelser og væsentlige ændringer i barnets normale, almene velbefindende, som gør at barnet eventuelt skal hentes.
  • Hvis barnet er sygt eller holder en fridag, vil vi meget gerne have besked via Parent eller sms.

Vi følger sundhedsstyrelsens anvisninger om forholdsregler ved sygdom.