Aktiviteter

Vi bestræber os på at være på tur to gange om ugen. Derudover har vi krea-, krop- og bevægelses aktiviteter.

Ture

AktiviteterGennem naturen bliver børn sundere og stærkere. De sover bedre, bliver mindre syge og trives bedre. Gennem udeliv og naturoplevelser lærer børn om sig selv og verden. Naturen har en positiv effekt på børns trivsel og læring. I naturen bliver vi mindet om, at naturen er vores livsgrundlag, som forsyner os med frisk luft, rent vand, sunde fødevarer og muligheden for at leve og overleve sammen med millioner af andre arter og organismer. Børn med mange naturoplevelser vokser op som brugere og beskyttere af naturen.

Leg og aktivitet i naturen udvikler børnenes gode, sociale relationer, deres horisont udvider sig, og de får mere tillid til sig selv og omverden.

Kreativitet

AktiviteterKreativitet er evnen til at forestille sig noget, som endnu ikke er en del af vores virkelighed eller at omforme dèt, vi allerede kender eller bruge det på en ny måde.

At tegne og male billeder hjælper barnet til at forholde sig til verden. Når barnet tegner eller maler, så er det ofte ikke for at lave et produkt, det er snarere en måde, som barnet bearbejder forskellige oplevelser på samt at give udtryk for noget, som de ellers har svært ved at sætte ord på. Når barnet tegner, så udtrykker det sine oplevelser, sine tanker og sine refleksioner.

Kreativitet er en handling, der gør nye og fantasifulde ideer til virkelighed.

Krop og bevægelse

AktiviteterUnder krop og bevægelse lærer børnene at forstå at mestre deres krop. De udvikler deres motorik, udholdenhed, sanser og koordination. Børn bevæger sig spontant, de bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Al bevægelse og sanseoplevelse med kroppen stimulerer hjernen og giver barnet overskud. Det er forudsætningen for et godt sprog, en god koncentration, social adfærd, selvværd, og øger samtidigt livsglæden og trivslen.