Ferie

I skal meddele på Parent eller sms, når jeres barn skal holde ferie eller fridage.

Før følgende ferier/helligdage bliver der via Parent sendt påmindelse om, at det er tid at meddele, om I har pasningsbehov, eller om jeres barn holder ferie. Ved pasningsbehov skal I angive afleverings- og afhentningstidspunkt.

  • Vinterferie
  • Påskeferie
  • Kristi himmelfart
  • Efterårsferie
  • Juleferie

I sommerferieperioden skal I Ikke meddele afleverings- og afhentningstidspunkt.                       

Vi vil minde jer om, at jeres barn har ligeså meget brug for ferie, som I har, da de også er på “arbejde” hver dag. Derfor forventer vi, at alle børn har 3 ugers sommerferie, hvoraf 14 dage er sammenhængende i perioden uge 25-34.

Det er vigtigt, at I overholder både den anmeldte ferie og de angivne afleverings-og afhentningstidspunkter, da personalenormeringen er sat efter, hvor mange børn, der er tilmeldt i de givne tidsrum.

Ferie