Sarmarbejdspartnere

Børnehuset Midgården samarbejder med Bornholms Regions Kommune, og vi har følgende samarbejdspartnere tilknyttet huset:

Talepædagog: Ketty Martin Vi har ugentlige besøg af vores talepædagog, som arbejder med de børn, der har behov for en ekstra sproglig indsats. Hun laver også 3 års screeninger for børnene.

Fysioterapeut: Connie Sjøholm Mikkelsen Fysioterapeuten tilkaldes, når vi har behov for at få råd og vejledning i forhold til et givent barns fysik eller evne til relationer. Efter kortere eller længere tids observation vil fysioterapeuten anvise forskellige redskaber, vi kan anvende til bedre at møde barnets behov.

Ressourceteam: Jakob Kingo Vi bruger ressourceteamet, når vi oplever, at et barn har brug for ekstra ressourcer til at fungere i dagligdagen. Ved at filme pædagogernes tilgang til barnet og barnets adfærd i forskellige situationer, kan ressourceteamet afdække, hvad der virker for barnet. Det kan for eksempel være at spørge ind på en anden måde, eller at barnet har ekstra behov for at være i mindre grupper.

Psykolog: Kate Mejdahl psykologen tilkaldes, når vi har behov for rådgivning og vejledning når der opstår bekymring omkring et barns psykiske velbefinde. Det kan være i forbindelse med angst, depression eller livskriser, som barnet har eller barnets nære oplever.

Familierådgiver: Pia Nordentoft Christensen Skulle I have små eller store problematikker, I ønsker en tredjeparts mening om, er I velkomne til at kontakte personalet, som derefter kontakter familierådgiveren. Familierådgiveren kan i samråd med jer komme med forslag til, hvordan I for eksempel takler jeres barns vrede eller bedre sætter grænser for det, eller hvordan I kan agere ved problemer i samarbejdet jer forældre i mellem.