Kommende skolebørn

Kommende skolebørnI Danmark er 0. klasse obligatorisk, og det forventes, at børn starter i skole det år, de fylder 6 år. Der skal være en særlig begrundelse, hvis barnets skolegang skal udsættes. Vi ønsker at gøre overgangen fra dagtilbud til skole så meningsfuld og overskuelig for barnet og forældrene som muligt.

Efter sommerferien bliver de kommende skolebørn “sommerfugle”. En gang om ugen arbejdes der med nogle fælles pædagogiske læringsforløb, som skal skabe sammenhæng til 0. klasse. Vores mål for det enkelte barn er at give det lyst til at lære via leg samt en solid ballast til at kunne deltage i skolelivets læringsfællesskaber. For os handler indsatsen primært om at støtte barnet i at indgå i relationer med både børn og voksne i mange forskellige fællesskaber, samt at barnet kan mærke egne og andres grænser.

Nedenfor følger en uddybning af, hvad vi vil have fokus på, for at barnet bedst muligt kan udvikle sine sociale, sproglige, motoriske og personlige kompetencer. Vi har også skrevet, hvordan I som forældre kan hjælpe jeres barn på vej.

Det sociale

Vi arbejder med at barnet:

 • får en vis robusthed
 • tør kontakte andre børn
 • kan forstå de sociale samspilsregler
 • har tro på egne evner
 • indgår demokratisk i spil og legerammer
 • kan bede om hjælp, når det har brug for det
 • kan vente på tur
 • kan sidde stille
 • kan klare småkonflikter selv
 • kan lytte til andre uden at afbryde
 • kan samarbejde om en opgave
 • kan aflæse og forstå kropssprog
 • kan sige fra
 • kan efterkomme krav fra de voksne

I som forældre kan hjælpe ved at:

 • lade barnet lege med andre alene
 • invitere legekammerater med hjem
 • spille spil med barnet/en gruppe børn- ok at tabe
 • lade barnet deltage i fælles aktiviteter såsom sport, dans og udflugter
 • hjælpe barnet med at lære at vente eks. når andre taler

Det sproglige

Vi arbejder med at barnet:

 • kan lytte og være opmærksom
 • kan forstå en kollektiv besked
 • kan forstå og udføre 2-3 beskeder samtidig
 • kan fortælle om en oplevelse, så andre børn kan forstå
 • kan genfortælle en del af en historie

I som forældre kan hjælpe ved:

 • lade barnet fortælle om oplevelser
 • læse for barnet og lade det genfortælle
 • læse rim og remser
 • synge samme med barnet
 • opmuntre barnet til at fortælle om sin dag eller oplevelse

Det motoriske

Vi arbejder med at  barnet:

 • kan kaste og gribe en bold
 • hinke på et ben
 • kan klippe former ud med saks
 • kan holde korrekt på en blyant
 • er selvhjulpen også ved toiletbesøg
 • kan lyne, knappe og lukke tøj og sko
 • kan tegne et “menneske”
 • kan skrive sit eget navn
 • har forståelse af egen krops formåen

I som forældre kan hjælpe ved:

 • give barnet legemuligheder, der kræver kropslig udfoldelse
 • lade barnet arbejde med blyant og saks
 • lade barnet selv klæde sig på og af og evt. binde snørebånd
 • hjælpe til at blive helt selvhjulpen på toilettet
 • lade barnet skære al sin mad ud

Det personlige

Vi arbejder med at barnet:

 • er nysgerrigt og har gå-på-mod
 • kan koncentrere sig
 • kender alle væsentlige legemsdele
 • er interesseret i sin omverden
 • kender eget fulde navn, adresse, familieforhold m.v.
 • kan mærke egne og andres grænser
 • tør være i centrum
 • kan organisere og holde styr på egne ting- fx at pakke ryksæk.

I som forældre kan hjælpe ved at:

 • give barnet opgaver i hjemmet som at rydde op, dække bord og hjælpe med madlavning
 • støtte barnet i at være selvhjulpen: påklædning, badning – tage kontakt til andre
 • tale med barnet om det, i sammen oplever
 • give barnet almen viden