Værdier


Det er vores fornemste opgave at skabe de bedste rammer for barnets fysiske, personlige og sociale udvikling og evne til at indgå i et fællesskab. Vi arbejder hele tiden med at øge fagligheden og vægter at have en faglig begrundelse for alt, hvad vi foretager os.

Læreplanerne er vores redskab til at arbejde praktisk med denne udvikling, ligesom husets værdier ligger til grund for institutionens dagligdag.

 

Tryghed                                                                    

Vi vægter tryghed, for både børn og forældre. Med tryghed i hverdagen er der rum til, at fortælle og lytte til, hvad der ligger barn og forældre på sinde. Trygheden er med til at skabe ro for barnet i løbet af dagen og sørge for, at det er glad for at være her. I Trygheden ligger også, at vi voksne er tydelige i vores kommunikation så barnet ved, hvor det har os og kender vores grænser. Trygheden skabes også gennem overgangssange, hvor bliver barnet bekendt med rutinerne i huset.

 
Omsorg

Vi gør vores bedste for at møde barnets behov, idet vi anerkender, at omsorg er en af vores kerneydelser. Vi er imødekommende over for barnet, og det er i orden at have en ”øv-dag”, hvor man for eksempel har brug for et ekstra kram eller behov for at være lidt for sig selv uden for mange andre børn omkring sig.

 

Nærvær

Hos os møder børnene nærværende voksne, der er til stede i nuet. Vi giver os tid til at lytte til barnet og være i situationen. Børnene skal kunne føle vores nærvær og vide, at vi er der hele dagen.

 

Anerkendelse     

At møde barnet hvor det er, i øjenhøjde og i en ligeværdig relation, er en af vores fornemste pædagogiske opgaver. Vi tager os tid til at forstå barnet og anerkende dets følelser og behov. Vi lægger vægt på, at barnet føler sig set og hørt hver dag og også får mulighed for medbestemmelse.

 

RelationerVærdier                                           

Den nære relation er vigtig, både børnene imellem, men også mellem barnet og den voksne. Vi arbejder med at lære børnene at indgå i relationer med hinanden, og skabe nye relationer, både på tværs af stuer og alder. Vi arbejder med, at børnene skal mærke efter og forstå både egne og andres grænser, når de omgås hinanden. Vi sørger for, at alle børn har en god relation til en voksen.

                                                                               

Mangfoldighed                     

Vi har plads til alle. Vi arbejder for at møde alle ligeværdigt og omfavne de forskelligheder, vi møder. Vi lærer ligeledes børnene, at alle mennesker er forskellige, og at dette er helt i orden. Vi arbejder med at lære dem at omgås hinandens forskelligheder på en god måde.

 

VærdierDen frie leg

Vi tror på, at den frie leg er med til at styrke barnets alsidige, personlige udvikling. I den frie leg udvikles børnenes fantasi, deres selvhjulpenhed, motorik, evnen til  at indgå i et fællesskab og skabe nye relationer børnene i mellem. Hos os må man gerne lege selv, uden at de voksne “blander sig”. Det er dog vores opgave som voksne at observere og holde øje med, hvordan legene udvikler sig, men helst uden at børnene lægger mærke til det.