Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hver andet år og suppleanter er på valg hvert år.

Referater for de sidste møde kan altid findes i institutionens indgang eller her.

Vedtægter kan findes her.